นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ สำหรับกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief)

วาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. ณ ห้องประชุม…
Message us