แจกพิกัด ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เสริมสิริมงคล

วัดเก่าแก่จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดหรือชื่อเรียกทางการว่าศาสนสถานของศาสนาพุทธซึ่งวัดในประเทศไทยเราเองมีความเอกลักษณ์ที่สวยงามแตกต่างกันไป บอกเล่าถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความงดงามด้านศิลปะ อีกทั้งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน วันนี้เราขอแนะนำ 9 วัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สามารถกราบไหว้บูชาได้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการทำบุญกุศลเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง 1.วัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วัดไตรภูมิ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีอายุมากกว่าร้อยปี ความสำคัญของวัดคือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลพบุรี…
Message us