วัดไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับคนที่ชอบทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาโชคลาภสะเดาะห์ต่างๆ  ซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานั้นก็มีวัดคู่บ้านคู่เมือง สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำสำหรับการไหว์พระทั้ง 9 วัด ชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 1.วัดไตรภูมิ ตั้งอยู่ริมน้ำแม่ป่าสัก เป็นที่ปฎิสถานของพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี ล่อด้วยทองสำริด…