สำหรับคนที่ชอบทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาโชคลาภสะเดาะห์ต่างๆ  ซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานั้นก็มีวัดคู่บ้านคู่เมือง สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำสำหรับการไหว์พระทั้ง 9 วัด ชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 1.วัดไตรภ