มาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ทำตามเกณฑ์ถูกต้อง รอรับเงินได้เลย

ข่าวดีจาก ธ.ก.ส. สำหรับผู้ลงทะเบียนมาตรการช่วยหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท โดยทางธ.ก.ส. จะแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับข้อมูลผู้ลงทะเบียนซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับเงินจากคลัง…

วันสุดท้าย ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ใครยังไม่ลงรีบด่วน ก่อนหมดสิทธิ์ !!!

ปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทวันนี้ แต่ไม่ปิดเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ยืนยันทบทวนสิทธิ์ต่อเนื่อง วันที่ 22 เมษายน 2563 เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จะปิดการรับลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000…
Message us