ลงทะเบียนพักชำหนี้ กยศ. ได้ที่นี่ พักชำระนานสูงสุดถึง 2 ปี

ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะพักชำระหนี้ สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์…
Message us