วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 31 ตุลาคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ คุณสมบัติ อายุ : 18-45 ปี เพศ :…