เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกรับบริจากโลหิตเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดแผนรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1.วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 ณ…
Message us