ชดเชยรายได้ 5,000 บาท! สำหรับแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ สถานบริการหลายแห่งต้องปิดทำการ ส่งผลให้ลูกจ้างจำนวนมากได้รับผลกระทบ หรือบางรายอาจถึงขั้นตกงาน กระทรวงการคลังจึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง “สั่งปิดกิจการ” โดยจะสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน…
Message us