วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 5 ธันวาคม 2561 วันที่ปิดประกาศรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ บริษัทไทย ออปโป้ จำกัด  รับสมัคร พนักงานขาย PC ประจำโลตัส…