วันที่ประกาศรับสมัคร :  5 มกราคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ ตำแหน่ง พนักงานขายประจำเขต วิเชียร์บุรี เขต พุขาม ชาย /…