วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 17 สิงหาคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ระบุ ตำแหน่งที่รับสมัคร บริษัท ในเครือ  SR GROUP The Sun…