Tag Archives: ภูเขา

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

นอนดูดาว ท้าความหนาวที่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากๆที่หนึ่ง เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นแนวเขตกั้นระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุมถึง 3 อำเภอของ
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน

ภูทับเบิก เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ 90 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,768 กิโลเมตร แต่เดิมภูทับเบิกเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง พวกเขายึดอาช
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

อัญมณีแห่งขุนเขา “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เขาค้อ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่บ้านทางแดง   ต.แคมป์สน   อ.เขาค้อ   จ.เพชรบูรณ์  ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณภาวิณี โชติกุล และ คุณ อุไร โชติกุล เป็นผู้ซื้อที่ดินถวายให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อ…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิตศาสตร์

“พิพิธภัณฑ์อาวุธ” หรือ “ฐานอิทธิ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ฐานอิทธิ ได้รับการตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ โดยบริเวณนี้ถูกใช้ให้เป็นฐานปืนใหญ่ ทำหน้า
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พระตำหนักเขาค้อ เดินขึ้นยอดเขาย่า ชมวิว 360 องศา

พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่บนเขาย่า โดย เหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เป็นผู้ระดมทุนกันสร้างขึ้นถวายแด่ สมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนหลังจากการเสร็จสิ้นการต่อสู้