Tag Archives: ภาพเก่าเล่าใหม่

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ประวัติพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

“พ่อขุนผาเมือง”  ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่  2  ซึ่งจารึกอยู่ที่วัดศรีชุม ท่านทรงเป็นโอรสพ่อขุนนาวนำถุม  ผู้ครองเมืองราด กษัตริย์ขอมยกพระราชธิดาคือพระนางสิงขรเทวีให้อภิเษกสมรสด้วย  พระราชทานนามสถาปนาเป็น  กมรเต็งอัญศรีอินทรบดินทราทิ
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ประวัติความเป็นมา วัดไตรภูมิ เพชรบูรณ์

วัดไตรภูมิที่มีความเก่าแก่มากซึ่งมีความเป็นมากว่าร้อยปี  วัดแห่งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากมีประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปในวัดคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์  พระพุทธมหาธรรมราชาที่กล่าวมานั้นจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  ที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระพั
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ประวัติความเป็นมาของวัดผาซ่อนเเก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา สถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ซึ่งเรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว” จะมีธรรมชาติที่เป็นภูเขาที่สูงใหญ่ตระการตา มีเขาน้อยใหญ่ ทับซ้อนกันเป็นแนวเขาเรียงลายจนดูสมบูรณ์แบบ บริเวณเหนือ วัดผาซ่อนแก้ว ขึ้นไปจะมีถ้ำอยู่ตรงปลายยอดเขา ชาวบ้านหลายคนเล่าเป็
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ประวัติและความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ในจำนวนสิบแห่งของประเทศไทย ในปัจจุบันที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  โดยได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่งปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  สำหรับชื่อเรียกกันต่อมาว่า “ศรีเทพ”  นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จ

เช็คข้อมูล ที่เที่ยว/ที่พัก/ข่าวท้องถิ่น ในเพชรบูรณ์ก่อนใคร