วิเชียรบุรียับ !!! พายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าล้มระนาว กระแสไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้าน

ตำบลบ่อรังได้รับความเสียหายหนัก โดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และมีบ้านเรือนทั้งหมดราว 173 หลังที่ได้รับความเสียหาย ส่วนตำบลอื่นอาจะไม่ได้รับผลกระทบมาก ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย วันที่ 23 เมษายน เวลา 17.30 น.…
Message us