ธอส.ช่วยลูกค้า พักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ทั้งเงินต้นและเงินดอก นานถึง 4 เดือน

ธอส. ช่วยลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี ประกาศเพิ่มมาตรการที่ 5 “พักชำระหนี้สินเชื่อบ้านทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 4 เดือน” โดยดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือน ธอส.ยกให้ทั้งหมดไม่ต้องจ่าย โดยจะนำไปยกให้ในงวดเดือนสุดท้ายของสัญญา…
Message us