กรมอุตุฯ เตือนฝนมาแน่ในวันนี้ ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้กำลังเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันนี้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ล่วนภาคตะวันออกเฉี