ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

ผู้ที่ถูกเลขรางวัลให้มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 20.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจาณ์…
Message us