งานประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดภูเขาดิน 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 14 -20 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นมัสการรอยพระพุทธบาท วัดภูเขาดิน โดยมีนายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา…

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เชิญชวนนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท วัดภูเขาดิน ประจำปี 2562

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ได้ร่วมประชุมเตรียมจัดงานประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาท ซึ่งรอยพระพุทธบาทจำลอง ที่วัดภูเขาดิน ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะพิเศษ…
Message us