พาณิชย์เพชรบูรณ์เข้าตรวจสอบ รถจำหน่ายปลาหมึกย่าง หลังมีผู้ร้องเรียนราคาสินค้า

สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบรถเร่ขายปลาหมึกย่าง ป้องกันการเอาเปรียนผู้บริโภค เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลาประมาณบ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการเข้าดำเนินการตรวจสอบ การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ในกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าปลาหมึกย่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์…
Message us