ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ลูกค้าปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ ทางรอดฝ่าวิกฤติ

พิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย ปรับโครงสร้างหนี้ ทางรอดฝ่าวิกฤติ ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นหนี้เสีย ให้รีบติดต่อสถาบันการเงินโดยเร็ว เพื่อขอปรับเงื่อนไขผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้ หรือหากต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และสำรองในยามฉุกเฉิน หากมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  https://krungthai.com/covid19 **** หรือติดต่อที่ Call…
Message us