Tag Archives: ประวัติศรีเทพ

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

“เมืองศรีเทพสู่มรดกโลก” จ่อคิวรอบอร์ดคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบ ก่อนชง ครม.

ความคืบหน้ากรณีแผนการผลักดัน “ เมืองโบราณศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกในเดือนมกราคม 2562 นี้ หลังกรมศิลปากรได้นำเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเดือน กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กระทั่งครม.มีมติรับทราบไปแล้วนั
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ประวัติและความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ในจำนวนสิบแห่งของประเทศไทย ในปัจจุบันที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  โดยได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่งปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  สำหรับชื่อเรียกกันต่อมาว่า “ศรีเทพ”  นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จ