เตรียมรับมือ พายุฤดูร้อน ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

“พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-5 มีนาคม 2563)” ในช่วงวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนในประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง…
Message us