เมื่อ 11.30 น. ของวันที่ 4 สิงหาคมวันนี้ ทหารจากจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.เพชรบูรณ์ รวมประมาณ กว่า 80 คน ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพิกัดทางดาวเทียมกับภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมตรวจสอบที่ดินสำนักงาน