Tag Archives: บุกรุกป่าเขาค้อ

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

จับคนงานต่างด้าว รุกป่าอุทยานฯเขาค้อ สร้างรีสอร์ตให้นายทุนต่างด้าวชาวลาว

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ชป.ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.,…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

แก้ไขบุกรุกป่าเขาค้อ เล็งใช้นโยบาย คทช. อำเภอฯชงป่าลุ่มน้ำชั้น 1-5 เนื้อที่ 104,072 ไร่ เสนอ คทช.จังหวัดพิจารณา

นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ปลัดอาวุโสอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวชี้แจงถึงแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน รอส.เขาค้อต่อที่ประชุมวาระยามเช้าก่อนหน้านี้ ซึ่งมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์เป็นประธานฯว่า ตามที่อำเภอเขาค้อร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1และกรมป่าไม้ จัดระเบียบโดยบังคั