วันที่ประกาศรับสมัคร :   10 มกราคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ รับสมัครพนักงาน ช่างเทคนิค 3 อัตรา รายละเอียด เพศชาย 21…