จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบ รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว สระขวัญ และมีการเตรียมการในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อนำน้ำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562…
Message us