วันที่ 16 สิงหาคม วันนี้ เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าจากเทือกเขาตะเบาะและเขาซำหมีไหลเข้าสู่คลองน้ำร้อนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณน้ำมีจำนวนมากจึงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม