ชาวเพชรบูรณ์เดือดร้อนกว่า 200 หลังคาเรือน หลังน้ำป่าไหลเข้าท่วม

วันที่ 16 สิงหาคม วันนี้ เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าจากเทือกเขาตะเบาะและเขาซำหมีไหลเข้าสู่คลองน้ำร้อนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณน้ำมีจำนวนมากจึงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวเพชรบูรณ์กว่า 200 หลังคาเรือนใน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระดับน้ำสูงกว่า 60…
Message us