วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ หรือชื่อเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “น้ำตกหมูบูด”

น้ำตกธารทิพย์ หรือน้ำตกหมูบูด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และชาวเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะสภาพตัวน้ำตก เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 26 เมตร กว้างราว 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สวยงามตระการตา…
Message us