Nana Cafe’ Phetchabun (อำเภอหล่มสัก)

ร้านกาแฟกลางทุ่งนา ที่มีชื่อว่า Nana Cafe’ Phetchabun กับบรรยากาศดีๆ จิบกาแฟแลนา นั่งชมภูเขาน้อยใหญ่ ของเขาน้ำก้อและภูทับเบิก น้องๆทำงานที่ร้าน ล้วนเป็นลูกหลานของคนหล่มค่ะ พอมาถึงร้าน ก็มีแต่คนรู้จักกัน บรรยากาศชื่นมื่นประหนึ่งว่า เป็นที่สังสรรค์ของเพื่อนๆ…
Message us