วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คุณสมบัติตรงเกณฑ์ รอรับเงินเยียวยาได้เลย

วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ หากเช็กแล้วคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ รอรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทได้เลย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563)…

สินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19 สำหรับเกษตรกร

สินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19 สำหรับเกษตรกร สินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษครกร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  ทางรัฐบาล ร่วมกับ ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสนับสนุนเงินสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15…
Message us