Tag Archives: ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พักผ่อนหย่อนใจไปกับ น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ไหลลงมาจากชั้นหิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆ แต่เดิมนั้นน้ำตกศรีดิษฐ์ ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์”  จะสามารถเห็นได้จากกระท่อม และครกตำข้าวพลังงานน้ำตก ที่นี่มีร้านขายของที่ระลึก แ
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ  สร้างขึ้นเพื่อยกย่องวีรกรรมของ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้พลีชีพปกป้องแผนดินไทยจากผู้ที่มีแนวคิดต่างทางการเมือง (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์)  ในระหว่างปี  พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2525 รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,171…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ถ้ำฤๅษีสมบัติ

ถ้ำฤๅษีสมบัติ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีคำสั่งให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการชั่วคราว โดยเลือกถ้ำฤๅษีสมบัติ ที่แต่เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำฤๅษี” เป็นกระทรวงการคลัง ใช้เก็บทรัพย์สินของป
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิตศาสตร์

“พิพิธภัณฑ์อาวุธ” หรือ “ฐานอิทธิ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ฐานอิทธิ ได้รับการตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ โดยบริเวณนี้ถูกใช้ให้เป็นฐานปืนใหญ่ ทำหน้า