โดยทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกได้ปลูกไว้บนพื้นที่ 15 ไร่ กำลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่งเหลืองอร่ามอวดสายตานักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาชมความสวยงามกันตลอดทั้งวัน มีการจัดมุมสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป โดยไม่เสียค่าเข้าชม จุดนี้จึงม