“เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งไอหมอกที่ปกคุมด้วยหุบเขา เต็มไปสถานที่ท่องเที่ยว ถนนสายสีเขียวมากมาย กิน เที่ยว ชม ชิม ครบในจังหวัดเดียว” เมื่อท้องฟ้ามืดในเวลากลางวันไหนเป็นสัญญาณของหน้าฝนที่่กำลังเข้ามา ชาวนาก็เตรียมตัวทำนา ส่วนนักเที่ยวอย่างเราๆ ก็ต้องม