เพชรบูรณ์มีตู้ปันสุขตั้งแล้ว มาร่วมแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้ง ให้ผู้ยากไร้กันเถอะ

เพชรบูรณ์มีตู้ปันสุขตั้งแล้วตามจุดต่างๆ มาร่วมกันแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบภัยโควิด-19 และผู้ยากไร้กัน มีผู้คนทยอยมาหยิบข้าวสารอาหารแห้งตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนายชัยสิทธิ์…
Message us