จนท.จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ เข้า ตรวจสอบปริมาณ-คุณภาพข้าว 7 จุด จ.พิจิตร

พล.ต.ไสว พลการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวจากส่วนกลาง โดยมีหัวหน้าชุด จำนวน 7 ชุด ชุดละ 14 คน เป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ร่วมกับกำลังทหารกองทัพภาคที่ 3…
Message us