Tag Archives: ชมวิว

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

นอนดูดาว ท้าความหนาวที่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากๆที่หนึ่ง เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นแนวเขตกั้นระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุมถึง 3 อำเภอของ
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน

ภูทับเบิก เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ 90 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,768 กิโลเมตร แต่เดิมภูทับเบิกเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง พวกเขายึดอาช
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิตศาสตร์

“พิพิธภัณฑ์อาวุธ” หรือ “ฐานอิทธิ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ฐานอิทธิ ได้รับการตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ โดยบริเวณนี้ถูกใช้ให้เป็นฐานปืนใหญ่ ทำหน้า
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พระตำหนักเขาค้อ เดินขึ้นยอดเขาย่า ชมวิว 360 องศา

พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่บนเขาย่า โดย เหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เป็นผู้ระดมทุนกันสร้างขึ้นถวายแด่ สมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนหลังจากการเสร็จสิ้นการต่อสู้
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

เส้นทางเดินป่า “อุทยานแห่งชาตน้ำตกตาดหมอก”

ท่านใดที่ชื่นชอบ สายน้ำ เดินป่า และความหนาวเย็น ห้ามพลาดที่นี่เลย  “ น้ำตกตาดหมอก ” น้ำตกตาดหมอก คือ น้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง เมื่อสายน้ำหล่นลงมากระทบพื้นล่างจะเห็นเป็นละอองน้ำเล็กๆคล้ายกับสายหมอก