6 ยอดเขาสวย จุดชมวิว เขาค้อ เพชรบูรณ์

จุดชมวิว วิวสวยที่เขาค้อ ช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากนี้เหมาะกัยการออกไปตามล้าหาหมอกกันนะค่ะ เลยมาแนะนำจุดชมวิวทะเลหมอก  ภาพถ่ายโดย Kong Konogoful 1 ยอดเขาพระตำหนักเขาค้อ ตั้งบนเขาย่า เป็นเขาลูกที่มีความสูงในกลุ่มเขาลูกอื่นๆ จึงทำให้เห็นยอดเขาลูกเล็กที่อยู่ต่ำกว่า ในส่วนของยอดเขาพระตำหนักเขาค้อนี้ จะมีเส้นทางเดินด้วยเท้าอีกแต่จะเดินไต่เขาไป ระยะทางประมาณ…