จุดชมวิว วิวสวยที่เขาค้อ ช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากนี้เหมาะกัยการออกไปตามล้าหาหมอกกันนะค่ะ เลยมาแนะนำจุดชมวิวทะเลหมอก  ภาพถ่ายโดย Kong Konogoful 1 ยอดเขาพระตำหนักเขาค้อ ตั้งบนเขาย่า เป็นเขาลูกที่มีความสูงในกลุ่มเขาลูกอื่นๆ จึงทำให้เห็นยอดเขาลูกเล็กที่อยู่ต่ำกว่