นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่าชิงถ้วยพระราชทาน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่า ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ บริเวณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงไชย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก…
Message us