ประมวลภาพ การแสดงแสงเสียง ตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2561 ณ. เวทีกลางพุทธอุทยานเพชบุระ

การแสดงแสงเสียง ตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 2561 ณ. เวทีกลางพุทธอุทยานเพชบุระ      “ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน…อัศจรรย์พระพุทธมหาธรรมราชา” แบ่งออกเป็น 5 องก์ องก์ที่ 1 ปัจจุบัน 2561 องก์ที่…
Message us