งานเดินวิ่งย้อนประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลกครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

สมาคมผู้บริหาร-สมาคมศรีเทพ UnicityRunners, ชมรมสร้างสุขภาพงานมะขามหวาน เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม “งานเดินวิ่งย้อนประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลกครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอําเภอศรีเทพและพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง ,ส่งเสริมการท่องเที่ยว…
Message us