Kerry Express เปิดรับสมัครงาน ภาคเหนือตอนล่าง ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ประกาศรับสมัคร : 1 สิงหาคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : 8 สิงหาคม 2561 Kerry Express ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง…