ผู้ว่าฯ ส่งสัญญาณคลายล็อคดาวน์ แต่อาจมีมาตรการความปลอดภัยใหม่

โดยจะพิจารณาว่ากิจการไหนจะเปิดก่อน – หลังหรือกิจการไหนจะเปิดเป็นเฟสแรก , เฟส 2,3 แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือผู้ติดเชื้อแต่ไมแสดงอาการ ต้องระมัดระวังผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจาณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์…
Message us