ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก หลังเกิดปัญหาที่จุดไฟเผาในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย

ที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก หลังเกิดปัญหาของใบอ้อยที่ถูกจุดไฟเผาในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย แล้วเกิดปลิวไปตามท้องฟ้า และไปตกตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านย่านชุมชน โดยเฉพาะตามตลาด ที่มีการขายสินค้า เช่นที่ตลาดเกษม ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บรรดาพ่อค้า…
Message us