กรมอุทยานฯสบอ.11 ร่วมกับศปป.4 กอ.รมน. เดินหน้ากวาดล้าง นายทุนบุกรุกป่าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน ล่าสุดดำเนินคดีนายทุน 8ราย ยึดคืนพื้นที่ป่า

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการ นายทุนผู้บุกรุกป่าอย่างเคร่งครัด และช่วยเหลือ ดูแลผู้ยากไร้ตามคำสั่งคสช.ที่ 66/2557 วันที่ 22 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11…
Message us