อบจ.เพชรบูรณ์-อ.บึงสามพัน ร่วมมือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ในพื้นที่

อบจ.เพชรบูรณ์ร่วมมือกับอำเภอบึงสามพัน ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาล จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( เชื้อไวรัสโคโรนา ) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ในขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 3 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6…
Message us