รับสมัครงาน คนขับ Texi หล่มสัก-เพชรบูรณ์ หลายตำแหน่ง (ด่วน)

วันที่ประกาศรับสมัคร : 4 มกราคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ รายละเอียดคุณสมบัติ กล้าคิดกล้าพูด ขยัน รับประกันรายได้เดือนไม่ตำ่กว่า 25,000 บาท ไม่มีใบขับขี่เราจะพาท่านไปทำ…
Message us