“กุญชรวารี” หัวเรืองดงามอุ้มพระดำน้ำ

วิถีเก่าแก่แต่โบราณ มักผูกเรื่องราวอ้างอิงตำนานเล่าขาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกหลาน…! ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” จ.เพชรบูรณ์ เข้าทำนองที่ว่ามานี้ ชาวเพชรบูรณ์จัดมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีดีงาม…
Message us