กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รณรงค์โรคกระดูกพรุน วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพรณรงค์โรคกระดูกพรุน วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ สวนไผ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑…
Message us