พาณิชย์ฯ ตรวจห้างเพชรบูรณ์ พบประชาชนซื้อสินค้าปกติ ไม่มีการกักตุน

สำนักงานพาณิชย์ฯเข้าตรวจห้างสรรพสินค้าเพชรบูรณ์ พบประชาชนไม่ได้แตกตื่นจนมีการกักตุนอาหาร ยังมีการซื้อสินค้าตามปกติ วันที่ 16 มีนาคม สำนักงานพาณิชย์จังเพชรบูรณ์ ได้มีการลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส,บิ๊กซี,แม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์ รวมถึงร้านเอสอาร์ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมถึงมีภาพการกักตุนอาหารและของหมดชั้นในห้างสรพพสินค้าในจังหวัดอื่นๆว่อนโซเซียล ผลการตรวจข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์…
Message us