ลงทะเบียนพักชำหนี้ กยศ. ได้ที่นี่ พักชำระนานสูงสุดถึง 2 ปี

ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะพักชำระหนี้ สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์…

กยศ. ยืนยัน พักชำระหนี้สูงสุด 2 ปี ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กยศ.ยืนยัน ลดเบี้ยปรับ พักหนี้ รวมไปถึผ่อนผัน เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม พักชำระนานสูงสุด 2  ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้ธุรกิจหรือกิจการหลายๆอย่างถูกปิดตัวลง จึงจำนวนคนตกงานเป็นจำนวนมาก กยศ.จึงเล็งเห็นความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม และเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามรถวางแผนการใช้จ่ายระหว่างที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว กองทุนจึงมีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้…
Message us