น้ำท่วมเมืองเพชรบูรณ์ ถ่ายที่ถนนเกษมราษฎร์

น้ำท่วมเมืองเพชรบูรณ์ ถ่ายที่ถนนเกษมราษฎร์ ระหว่างจวนผู้ว่าฯ และบ้านพักปลัดจังหวัดฯ (function(d, s, id) { var js, fjs =…

น้ำท่วม โรงเรียนโฆษิตวิทยา

ภาพจากคุณ อรุณวดี เอี่ยมไรวัลย์ วรรณา เลื่อมกาญจนพันธ์  จำได้สองพี่น้องลูกสาวครูไข่มุก ชื่อ อ้อยกับอุ๋ม เราก็เป็นศิษย์ของรร. นี้เหมือนกันนะ มีครูเฉลิม ครูเล็ก…

เท่ที่สุด สมัยนั้น

สังเกต หอนาฬิกาที่อยู่ด้านหลังไกล ๆ เป็นที่หล่มสักและถ่ายที่หน้าที่ว่าการอำเภอฯ  (function(d, s, id) { var js, fjs =…

ถนนเพชรรัตน์ ในเมืองเพชรบูรณ์

ถนนเพชรรัตน์ ในเมืองเพชรบูรณ์  สะพานที่เห็นคือสะพานข้ามคลองแสนพญาโศก ถัดไปซ้ายมือเป็นที่ตั้งโรงเรียนโฆษิตเก่า และสี่แยกเพชรรัตน์ (function(d, s, id) { var js, fjs…